Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ052580
AutorGregor, Jan
Titel

Konverzivní vztahy v oblasti ruských ustálených verbonominálních spojení ve srovnání s češtinou

ErschienenSlavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 121-142.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Mluvnická stavba jazyka
Syntax
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Grammar
Syntax
Schlagwörterstudie porovnávací; čeština; ruština; syntax; spojení slovní; konstrukce verbonominální; verbonominalizace; slovesa; valence; konverzívnost
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Tschechisch; Russisch; Syntax (Satzlehre); Verben; Valenz (Wertigkeit)
AnmerkungTypologie konverzivních vztahů a jejich souvztažných sloves
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/52580
PURLCitation link