Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001253
AutorDvonč, Ladislav
Titel

Prehľad onomastických konferencií a seminárov usporiadaných na Slovensku v rokoch 1981-1990

ErschienenOnomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 288-289
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
Schlagwörterkonference; onomastika
Schlagwörter (DE)Konferenz; Onomastik (Namenkunde)
AnmerkungNavazuje na soupis za léta 1967-80 v OZ 1983, s. 683-693
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1253
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bibliografie české a slovenské onomastiky 1989-1990 / Nováková, Marie
Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie / Przybytek, Rozalia
Prehľad slovenskej baltistiky / Tesařová, Jana
Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918 - 1930. Literatúra, jazyk, históra, pedagogika
Stručný prehľad ruskej morfológie / Mika, Michal
Prehľad dejín spisovnej slovenčiny / Kačala, Ján
Športové výrazy na -bal, -bol v slovenčine a češtine / Dvonč, Ladislav