Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach interview narativní lieferte 17 Treffer
1

Narativní interview ve studiích interakčního pole

Schütze, Fritz Pavlištíková, Petra, in: Biograf, č. 20, 1999, s. 33-51
2

Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews. Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten

Editor Leonardi, Simona Würzburg 2016
3

Dialogičnost narativně-biografického interview

Kubáčková, Patricie, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 219-235
4

Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit

Hamar, Eleonóra Praha 2008
5

O narativitě a biografickém vyprávění

Hamarová, Nóra, in: Biograf, č. 22, 2000, s. 47-52
6

Analýza narativně-biografických rozhovorů

Fischer-Rosenthal, Wolfram; Rosenthal, Gabriele Palečková, Denisa, in: Biograf, č. 24, 2001, s. 9-20
7

Reč' i konstruirovanije identičnosti nositelej jazyka

Čmejrková, Světla Neščimenko, Galina P., in: Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti [AEtPS] / Kniga 1, Moskva, Fond Razvitija fundamental'nych lingvističeskich issledovanij 2014, s. 82-98
8

Obraz sebe a druhého v narativním interview

Jílková, Lucie, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 121-127.
9

Čeština v dialogu věkově rozdílných mluvčích

Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 1, 2002, s. 1-14
10

Protože já jsem otevřela pusu a řekla yes a už se mě ptali: 'odkuď jste'? Jazyk jako sociální informace na příkladu biografických vyprávění československých přistěhovalců do USA

Kubáčková, Patricie, in: Biograf, č. 56, 2011, s. 7-31