Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach interview narativní lieferte 17 Treffer
11

An Auto/biographical Approach to Learning Disability Research

Atkinson, Dorothy Aldershot 1997
12

Jak se vyjadřují "mlaďoši"a "stařešinové"

Hoffmannová, Jana, in: Přednášky z 45. běhu LŠSS [PřednLŠSS 45], Praha, FF UK ; 2002, s. 65-72
13

K problematice střídání a míšení kódů (na česko-maďarském jazykovém materiálu)

Jílková, Lucie, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 52-57
14

Strukturace dialogických vypravování seniorů (se zaměřením na opakovací sekvence)

Hoffmannová, Jana, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 123-129.
15

K otázce korekcí v narativním interview

Jílková, Lucie, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 28-35
16

Čeština, to nám život dal. Pamětnická vyprávění a konstrukce identity mluvčích

Čmejrková, Světla, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 253-262.
17

Interakce při narativním interview (prolínání spisovnosti a nespisovnosti v opakovaných a koprodukčních sekvencích)

Hoffmannová, Jana, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 47-57.