Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hudba lieferte 115 Treffer
1

The kinship of music and language

Pearl, Jonathan S., in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 31, č. S 10, 2005, s. 65-75
2

Slovníček základních hudebních pojmů

Vrkočová, Ludmila b. m. 1995
3

K počátkům české hudební terminologie

Nejedlý, Petr, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 175-182
4

K vyjádření hudby slovy

Krobotová, Milena; Švarcová, Bronislava, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 31-33
5

Mluva a slang jazzových hudebníků

Lehečková, Eva, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 154-156
6

Typologické srovnání českého a ruského kulturního lexika

Novotná, Renata, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 317-322
7

Versa est in luctum cithara mea.

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 121, č. 1-2, 1998, s. 139-146
8

Pedagogická komunikace na konzervatořích

Hádková, Petra, in: Didaktické studie, 5, č. 1, 2013, s. 113-130
9

Novi terminolohični paradyhmy v metamovi sučasnoho muzykoznavstva

Sjuta, Bohdan Omeljanovyč, in: Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách, Olomouc, UP ; 2011, s. 45-48.
10

Movne ponjattja žanrovyj typ u terminolohičnomu korpusi teoriji muzyky

Sjuta, Bohdan Omeljanovyč, in: Současné slovanské jazyky a literatury: tradice a současnost. Lingvistická studia mladých vědců 5 : Sborník prací účastníků 2. mezinárodního semináře mladých slavistů (12.-14. 10. 2014, FF UP v Olomouci), Olomouc, UP ; 2014, s. 159-167.