Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hudba lieferte 115 Treffer
51

Hudba a řeč

Georgiades, Thrasybulos, in: Psalterium. Zpravodaj pro duchovní hudbu (Praha), 4, č. 2, 2010, s. 14-16
52

Toward a model for-rankfrequency distributionsof melodic intervals

Mačutek, Ján; Švehlíková, Zuzana; Cenkerová, Zuzana, in: Glottometrics (Lüdenscheid), 21, 2011, s. 60-64
53

Pokusy o zavedenie slovenských odborných termínov v domácich hudobnoteoretických textoch z 19. storočia

Chalupka, Ľubomír, in: Jazykovedné štúdie 32 : Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava, Veda 2015, s. 537-544.
54

V šišlavé Evropě

Burian, Jan, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 24, č. 26, 2013, s. 20, (24. 6.)
55

Hudobné komponenty trúba : truba ako konštrukčné prvky chorvátskych a slovenských frazém

Svítková, Milina, in: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně, Brno, FF MU 2016, s. 39-44
56

Hudební názvosloví v současné češtině

Vojvodić, Sonja, in: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů, Červený Kostelec, Praha, Mervart, FF UK 2017, s. 75-82
57

Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie

Holas, Milan Praha 2001
58

Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky

Syrový, Václav Praha 2001
59

The 60's Pop Music Teaching Book

Banks, Liz; Svobodová, Jiřina Praha 1993
60

The 60's Pop Music Teaching Book

Banks, Liz; Svobodová, Jiřina Praha 1993