Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000919
AutorNejedlý, Petr
Titel

K počátkům české hudební terminologie

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 175-182
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Terminologie společenských věd
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Terminology of humanities
Schlagwörterčeština stará; terminologie; hudba
Schlagwörter (DE)Alttschechisch; Terminologie
AnmerkungNejstarší doklady z 13. stol
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/919
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dějiny české hudební terminologie / Štědroň, Miloš
Několik poznámek k počátkům české zoologické terminologie / Havlová, Eva
Kalostudnek a ti druzí. (K počátkům české terminologie psychologické) / Černá, Alena M.
K počátkům ruské vědecké terminologie / Hrdlička, Milan
Dějiny české hudební terminologie. [2., přeprac. vyd.] / Štědroň, Miloš
Nad zpracováním hudební terminologie v německo-české databázi / Vachková, Marie
Může být lingvistická terminologie užitečná hudební teorii? / Pořízka, Petr