Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach genologie lieferte 13 Treffer
1

Litteraria humanitas 2. Genologické studie. K poctě profesora Franka Wollmana

Red. Kšicová, Danuše Brno 1993
2

Západ - Východ. Genologické studie

Odp. red. Mikulášek, Miroslav Boskovice 1995
3

Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu 2. Stabilita a labilita žánrů

Ed. Pavera, Libor Opava 2005
4

Kulturní dialog a areálová studia (několik poznámek o spojitosti pojmů)

Pospíšil, Ivo, in: Dialog kultur 3 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2005, s. 17-23.
5

Oblast paremiologie z genologické perspektivy

Jędrzejko, Ewa, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 367-373.
6

Integrovaná žánrová typologie (komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie

Pospíšil, Ivo; Gazda, Jiří; Holzer, Jan Brno 1999
7

Encyklopedie literárních žánrů

Mocná, Dagmar; Peterka, Josef Praha 2004
8

Žánry, osobnosti, díla. Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie

Rosová, M.; Urbanová, S. Ostrava 2002
9

Ke genologické problematice staročeských Sporů duše s tělem

Jiroušková, Lenka, in: Šnykerikyk : Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha, Brno, Host 1997, s. 23-33
10

Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy

Mikulášek, Miroslav, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 221-233