Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ051268
AutorPospíšil, Ivo
Titel

Kulturní dialog a areálová studia (několik poznámek o spojitosti pojmů)

ErschienenDialog kultur 3 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2005, s. 17-23.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Souhrnné práce
Terminologie společenských věd
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)General works
Terminology of humanities
The style of particular literary forms
Schlagwörtertypologie žánrová; filologie; terminologie; genologie; věda literární; lingvistika
Schlagwörter (DE)Terminologie; Sprachwissenschaft (Linguistik)
AnmerkungK obsahu a terminologii nového oboru (integrovaná žánrová typologie) na MU, který propojuje filologii a spol. vědy
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/51268
PURLCitation link