Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ025167
AutorJiroušková, Lenka
Titel

Ke genologické problematice staročeských Sporů duše s tělem

ErschienenŠnykerikyk : Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha, Brno, Host 1997, s. 23-33
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
The form of literary works and translations. Poetics, prosody
Schlagwörtergenologie; věda literární; forma; žánry literární; prostředky jazykové; čeština stará
Schlagwörter (DE)Sprachmittel; Alttschechisch
AnmerkungPokus o žánrové vymezení Sporů na základě analýzy užitých lexikálních a syntaktických prostředků
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/25167
PURLCitation link