Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach filologie moderní lieferte 21 Treffer
1

Jazykovědné sdružení České republiky

Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 41-43.
2

Klub moderních filologů a Časopis pro moderní filologii

Čermák, Petr, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 44-49.
3

23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23]. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010)

Odp. red. Pešek, Ondřej Praha 2010
4

25. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 25]

Red. Vachková, Marie Praha 2014
5

24. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 24]

Odp. red. Vachková, Marie Praha 2012
6

Časopis pro moderní filologii - stoletý věk nevadí

Klégr, Aleš; Čermák, Petr, in: Akademický bulletin, č. 7-8, 2012, s. 26-27
7

Kruh moderních filologů

Mánek, Bohuslav, in: Akademický bulletin, č. 10, 2006, s. 18-19
8

Tradice a přítomnost české moderní filologie

Radimská, Jitka, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 3-4
9

K historii Klubu a Kruhu moderních filologů

Hendrich, Josef, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 5-12.
10

100 let romanistiky v Časopise pro moderní filologii

Hamplová, Sylva, in: Časopis pro moderní filologii, 93, č. 1, 2011, s. 35-43