Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for filologie moderní provides 21 hits
1

23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23]. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010)

Odp. red. Pešek, Ondřej Praha 2010
2

25. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 25]

Red. Vachková, Marie Praha 2014
3

24. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 24]

Odp. red. Vachková, Marie Praha 2012
4

Jazykovědné sdružení České republiky

Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 41-43.
5

Klub moderních filologů a Časopis pro moderní filologii

Čermák, Petr, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 44-49.
6

Časopis pro moderní filologii - stoletý věk nevadí

Klégr, Aleš; Čermák, Petr, in: Akademický bulletin, č. 7-8, 2012, s. 26-27
7

Kruh moderních filologů

Mánek, Bohuslav, in: Akademický bulletin, č. 10, 2006, s. 18-19
8

Tradice a přítomnost české moderní filologie

Radimská, Jitka, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 3-4
9

K historii Klubu a Kruhu moderních filologů

Hendrich, Josef, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 5-12.
10

100 let romanistiky v Časopise pro moderní filologii

Hamplová, Sylva, in: Časopis pro moderní filologii, 93, č. 1, 2011, s. 35-43