Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach filologie moderní lieferte 21 Treffer
11

Můj život s ČMF

Peprník, Jaroslav, in: Časopis pro moderní filologii, 93, č. 1, 2011, s. 70-74
12

Co byla filologie?

Procházka, Martin, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 58-59.
13

Pokračovatelé Dobrovského: etnolingvistické a geokulturní souvislosti v srovnávací slovanské filologii

Wollman, Slavomír, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 327-333
14

K činnosti Kruhu moderních filologů v oblasti lingvistiky

Dušková, Libuše, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 13-18.
15

O filologii, moderní filologii a Kruhu

Kocourek, Rostislav, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 50-57.
16

100 let Časopisu pro moderní filologii

Čermák, Petr, in: Časopis pro moderní filologii, 93, č. 1, 2011, s. 3-21
17

Pokračovatelé Dobrovského: etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slovanské filologii

Wollman, Slavomír, in: Slavica Litteraria, X 15, č. 2, 2012, s. 5-11
18

Klub a Kroužek. Úvahy o dynamice české filologie

Hoskovec, Tomáš, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 26-40.
19

Česká germanistika a Časopis pro moderní filologii

Vodrážková, Lenka, in: Časopis pro moderní filologii, 93, č. 1, 2011, s. 22-34
20

Slovo k diskusi o filologii

Kocourek, Rostislav, in: Časopis pro moderní filologii, 93, č. 1, 2011, s. 56-69