Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ045397
AutorMartin, Jan
Titel

O paní Jánosnéové

ErschienenSvobodné slovo (Praha), 1993, 10.7..1993
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnické a lexikální příspěvky k jazykové správnosti
Tvoření slov
Klassifikation (EN)Grammatical and lexical contributions to language correctness
Word formation
Schlagwörterčeština; příjmení; feminina; přechylování
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Familienname; Feminina; Movierung
AnmerkungK přechylování příjmení cizinek (např. Jánosné už s maď. přechylovací příponu -né )
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/45397
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Paní DOKTOR / Sommerová, Olga
Paní DOKTOR / Sommerová, Olga
Wspomnienie o Pani Profesor Galinie Aleksiejewnie Lilicz / Balowski, Mieczysław
Nepřechýlené paní a dívky / Loewy, Jiří
Promiňte, paní Garbová / Deyl, Daniel
Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy / Vorel, Petr
Paní nebo slečna? / Valdrová, Jana