Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach emotikony lieferte 17 Treffer
1

Netykieta - formy powitań i pożegnań

Jachimowska, Katarzyna, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 273-277.
2

Evoluce smajlíků

Novotný, Ondřej, in: Mladá fronta Dnes - příl. Víkend (Praha), 28, 2017, s. 10-11, (16. 9.)
3

K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů - tzv. emotikony a akronymy

Niševa, Božana, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 220-228
4

Počítačový smajlík. Už je mu třicet

ČTK, in: Metro (Praha), 2012, 19.9.2012
5

Emoce bez rozumu

Daneš, Martin, in: Metro (Praha), č. 18, 2017, s. 16., 25.1.2017
6

Komunikace prostřednictvím emotikonů

Komrsková, Zuzana, in: Vícejazyčnost : Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Příspěvky z 10. mezinárodní studentské konference interFaces, Praha, FF UK 2016, s. 17-29
7

Communication à caractère émotionnel dans l'espace virtuel: questions quantitatives sur un corpus tchaté

Lazar, Jan, in: Romanica Olomucensia, 27, č. 1, 2015, s. 73-80
8

À propos des pratiques scripturales dans l'espace virtuel: entre Facebook et Twitter

Lazar, Jan Ostrava 2015
9

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook

Fialová, Irena; Veselá, Jana, in: Lingua viva, 14, č. 26, 2018, s. 44-56
10

Letos smajlík, napřesrok vůně

aju; buš, in: Lidové noviny (Praha), 27, č. 299, 2015, s. 3, (28. 12.)