Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ104485
AutorKomrsková, Zuzana
Titel

Komunikace prostřednictvím emotikonů

ErschienenVícejazyčnost : Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Příspěvky z 10. mezinárodní studentské konference interFaces, Praha, FF UK 2016, s. 17-29
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterchat; čeština; emotikony; pragmatika; komunikace elektronická
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Pragmatik; elektronische Kommunikation
AnmerkungEmotikony v psané elektronické komunikaci, jejich původ, funkce, užívání (teoretická část); emotikony na chatu a Twitteru
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/104485
PURLCitation link