Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach emotikony lieferte 17 Treffer
11

K otázce neologizmů v současné německé slovní zásobě 2

Zeman, Dalibor, in: Cizí jazyky, 52, č. 1, 2008-09, s. 5-7
12

Emotikony a jejich využití v současných textech

Komrsková, Zuzana Praha 2010
13

Anglicismy užívané k vyjádření emocí v komunikaci na chatu

Svobodová, Diana, in: Folia Linguistica (Berlin), 44, 2007, s. 177-185
14

Češtinářský internetový klub

Jílková, Lucie, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 72-77.
15

Kdo smajluje naposled, ten smajluje nejlíp!

Škodová, Svatava, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 95-101
16

Prostor pro zkratky

Grygerková, Marcela, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 79-82.
17

Emoce v internetovém dialogu

Hoffmannová, Jana, in: Wyrażanie emocji, Łódź, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2006, s. 126-132