Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach distribuce lieferte 8 Treffer
1

Linguistic typology and auxiliary words

Nosek, Jiří, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 1, Praha, Karolinum ; 1991, s. 255-260
2

Forma a funkce myšlenkové figury distributio v textech českých středověkých kazatelů

Vajdlová, Miloslava, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 339-347
3

Za deset litrůs řikal?. Příklonné -s a jeho distribuce ve spontánním dialogu

Válková, Lucie, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 39-48
4

K distribuci předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině

Vasko, Vojtěch, in: Acta onomastica, 53, 2012, s. 360-382
5

K úloze distributio v česky psaných středověkých textech

Vajdlová, Miloslava, in: Listy filologické, 129, č. 1-2, 2006, s. 71-82
6

Adverbials in Czech. Models for their frequency distribution

Čech, Radek; Uhlířová, Ludmila, in: Empirical Approaches to Text and Language Analysis : Dedicated to Luděk Hřebíček on the ocassion of his 80th birthday, Lüdenscheid, RAM-Verlag 2014, s. 45-59
7

The quantum of plurality. The relationship of singular and plural (and singularia and pluralia tantum) in Czech nouns

Mácha, Jiří; Richterová, Olga, in: Empirical Approaches to Text and Language Analysis : Dedicated to Luděk Hřebíček on the ocassion of his 80th birthday, Lüdenscheid, RAM-Verlag 2014, s. 140-152
8

Essays in Czech and Slovak Language and Literature

Short, David London 1996