Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002587
AutorShort, David
Titel

Essays in Czech and Slovak Language and Literature

Ort/VerlagLondon: School of Slavonic and East European Studies
Jahr1996
Seiten215 s.
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Obecná problematika
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
SLOVENŠTINA
Ostatní jazyky
Klassifikation (EN)General works
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SLOVAK
The other languages
Schlagwörtersborníky; lingvistika; morfologie; slovesa; vid; vokativ; deklinace; konjugace; lexikografie; jazyk autorský; Čapek, Karel; Hus, Jan; Čapek-Chod, Karel Matěj; Vostrá, Alena; Stuchlý, Vít; Jungmann, Josef; Šebek, František; studie porovnávací; čeština; slovenština; estonština; Masaryk, Tomáš Garrigue; slabikotvorné l; likvidy; distribuce; konsonanty; hlásky slabikotvorné
Schlagwörter (DE)Sammelbände; Sprachwissenschaft (Linguistik); Morphologie; Verben; Aspekt; Deklination; Lexikographie; Autorensprache; Vergleichsstudie; Tschechisch; Slowakisch
ReviewRejzek, Jiří, Naše řeč 1997, 80, č. 3, s. 144-145.; Vaňko, Juraj Slovenská reč 1997, 62, č. 5, s. 297-301.; Orłoś, Teresa Zofia, Slavia Occidentalis 1998, 5, s. 181-184.
AnmerkungSoubor studií zabývajících se bohemistickými otázkami (vývoj jazyka, současný jazyk, distribuce slabičného l, autorský jazyk v českých beletristických dílech apod.)
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2587
PURLCitation link