Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vaculík, Ludvík lieferte 11 Treffer
1

Voices of Intention and Interpretation: On "The Czech Dreambook"by Ludvík Vaculík

Čmejrková, Světla, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 205-218
2

The Works of Ludvík Vaculík: Lost in Translation

Brodská, Zdena, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 124-136
3

Za hranice gramatičnosti: Ludvík Vaculík a Václav Böhmsche

Štícha, František, in: Naše řeč, 87, č. 4, 2004, s. 172-184
4

Jazykové a jiné schválnosti Ludvíka Vaculíka (Český snář)

Čmejrková, Světla, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 169-179
5

O jazyce těchto dní, tentokrát ve Vaculíkových fejetonech

Rusínová, Zdenka, in: Moravské noviny (Brno), č. 3, 1991, 17.1.1991
6

Jména a příjmení v literární tvorbě Ludvíka Vaculíka

Śmigielski, Mirosław, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 351-356.
7

A narrative strategy: experiential iconicism in Czech Dream-book by Ludvík Vaculík

Čmejrková, Světla, in: Organization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 213-222
8

Jakobsonovo Veni, vidi, vici aneb ikoničnost v jazyce

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 177-190
9

Shifts of Explicitness in Traslation. A Czech-English Study

Hopkinson, Christopher Ostrava 2008
10

Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel o češtině

Štěpán, Josef, in: Bohemistyka, 11, č. 1, 2011, s. 3-13