Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ001355
AutorBrodská, Zdena
Titel

The Works of Ludvík Vaculík: Lost in Translation

ErschienenVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 124-136
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Linguistic and stylistic problems of translation
Schlagwörterpřeklady umělecké; Vaculík, Ludvík; jazyk autorský; styl autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch
AnmerkungOriginalita Vaculíkova stylu, nářeční výrazy, hra se slovy, metafory, idiomy, paradoxy a narážky na český kulturní a politický život se v překladu ztratí
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1355
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Za hranice gramatičnosti: Ludvík Vaculík a Václav Böhmsche / Štícha, František
A narrative strategy: experiential iconicism in Czech Dream-book by Ludvík Vaculík / Čmejrková, Světla
Voices of Intention and Interpretation: On "The Czech Dreambook"by Ludvík Vaculík / Čmejrková, Světla
Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel o češtině / Štěpán, Josef
Hedvika a Ludvík / Poláček, Karel
Lexicographers and their works
Ludvík Kuba sedmdesátníkem / Knappová, Miloslava