Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pala, Karel lieferte 5 Treffer
1

Přínos bohemistického pracoviště filozofické fakulty k rozvoji počítačové lingvistiky na brněnské univerzitě

Hladká, Zdeňka, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 81-84
2

K filozofické interpretaci transparentní intenzionální logiky

Berka, Karel, in: Filosofický časopis, 40, č. 2, 1992, s. 313-321
3

Pavel Materna a třísložková teorie jazyka

Horák, Aleš; Pala, Karel, in: Studia philosophica, 62, č. 2, 2015, s. 114-119
4

Kolik je v češtině synonym? K dynamické stabilitě v systému lexikálních synonym

Uhlířová, Ludmila, in: Lexicographica'99, Bratislava, Veda ; 2001, s. 237-250
5

Medailony

in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255