Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000393
AutorBerka, Karel
Titel

K filozofické interpretaci transparentní intenzionální logiky

ErschienenFilosofický časopis, 40, č. 2, 1992, s. 313-321
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Klassifikation (EN)Philosophy of language. Logic and language
Schlagwörterfilozofie jazyka; logika transparentní intenzionální; Materna, Pavel; Pala, Karel; Zlatuška, Jiří
Schlagwörter (DE)Sprachphilosophie
AnmerkungPolemika k filozofickým základům transparetní intezionální logiky v podání P. Materny, K. Paly, J. Zlatušky v knize Logická analýza přirozeného jazyka, 1989
Mediumarticle
URLfilcasop.flu.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/393
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Složení přirozeného jazyka z hlediska transparentní intenzionální logiky / Raclavský, Jiří
Traktát ve světle intenzionální logiky / Tichý, Pavel
K interpretaci a intertextovosti / Bozděchová, Ivana
K interpretaci Ostrovské písně / Sichálek, Jakub
K interpretaci toponyma Kocanda / Štěpán, Pavel
K problematice překladu Hegelovy Logiky / Loužil, Jaromír
Základy logiky a argumentace / Bokr, Josef