Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ032201
Titel

Medailony

ErschienenSlavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörterbibliografie; lingvisté; bohemisté; slavistika; Balhar, Jan; Bartáková, Jarmila; Bauer, Jaroslav; Beneš, Pavel; Blatná, Libuše; Blažek, Jiří; Brandner, Aleš; Bronec, Jiří; Brym, Jiří; Březina, František; Čejka, Mirek; Čermák, Lubomír; Doleželová, Eva; Dorovský, Ivan; Erhart, Adolf; Gazda, Jiří; Gregor, Alois; Grepl, Miroslav; Hauser, Přemysl; Havlová, Eva; Havránek, Bohuslav; Hejč, Ladislav; Hrabák, Josef; Hujer, Oldřich; Chleborád, Miroslav B.; Chloupek, Jan; Jakobson, Roman; Jelínek, Milan; Jiráček, Jiří; Karlík, Petr; Kellner, Adolf; Kneselová, Helena; Kolaja, Maxmilián; Kopecký, Milan; Krajc, Josef; Králík, Oldřich; Krčmová, Marie; Krystýnková, Jarmila; Křístek, Václav; Kurz, Josef; Kyas, Karel; Lamprecht, Arnošt; Lamprechtová, Věra; Leonovičová, Zdenka; Levý, Jiří; Lízalová, Ljubov; Ludvíkovský, Jaroslav; Macků, Ludmila; Machek, Václav; Mátl, Antonín; Mikesková, Diamara; Minářová, Eva; Mrázek, Roman; Noha, Miloš; Novák, Bořivoj; Ohnesorg, Karel; Ondrášková, Karla; Pacnerová, Ludmila; Pačesová, Jaroslava; Pala, Karel; Palas, Karel; Pallasová, Eva; Puchljaková, Helena; Rusínová, Zdenka; Skulina, Josef; Souček, Stanislav; Šaur, Vladimír; Škarka, Antonín; Šlosar, Dušan; Šrámek, Rudolf; Šturala, Jan; Trávníček, František; Trost, Pavel; Uher, František; Urbanová, Blažena; Vacek, Jiří; Vachek, Josef; Vašek, Antonín; Večerka, Radoslav; Vilikovský, Jan; Vondrák, Václav; Zatočil, Leopold; Žaža, Stanislav
Schlagwörter (DE)Bibliografie; Linguisten; Bohemisten; Slawistik
AnmerkungMedailony lingvistů působících na MU v Brně (např. J. Balhar, J. Bauer, A. Brandner, I. Dorovský, A. Erhart, M. Grepl, P. Hauser, E. Havlová, B. Havránek, J. Hrabák, O. Hujer, J. Chloupek, R. Jakobson, M. Jelínek, P. Karlík, A. Kellner, M. Kopecký, O. Králík, M. Krčmová, V. Křístek, J. Kurz, A. Lamprecht, J. Levý, V. Machek, L. Pacnerová, K. Pala, Z. Rusínová, V. Šaur, A. Škarka, D. Šlosar, R. Šrámek, F. Trávníček, P. Trost, F. Uher, J. Vachek, R. Večerka, S. Žaža a další). Se stručnými bibliograf. údaji
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/32201
PURLCitation link