Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Beneš, Edvard lieferte 14 Treffer
1

Edvard Beneš (diplomat na cestách). Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1919-1928

K vyd. připrav. Čechurová, Jana Praha 2000
2

Prezident Beneš v letech 1935-1938. Studie a edice dokumentů

Ed. Vašek, Richard Praha 2008
3

Hubert Ripka: Záznamy o rozhovorech s Edvardem Benešem 1939-1944

Hubený, David; Nováčková, Helena; Šťovíček, Ivan, in: Sborník archivních prací, 62, č. 2, 2012, s. 409-490
4

Korespondence Kamila Krofty s Edvardem Benešem. Dodatek 1

Dejmek, Jindřich; Šťovíček, Ivan, in: Sborník archivních prací, 58, č. 2, 2008, s. 403-451
5

Weg von Österreich!. Das Weltkriegsexil von Masaryk und Beneš im Spiegel ihrer Briefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1918. Eine Quellensammlung

Ed. Hadler, Frank Berlin 1995
6

Dopisy bratru Vojtovi 1938-1944

Beneš, Edvard K vyd. připrav. Olivová, Věra Praha 1998
7

Listy důvěrné. Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových

K vyd. připrav. Šetřilová, Jana Praha 1996
8

Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919. 1.-2

K vyd. připrav. Šolle, Zdeněk Praha 1993, 1994
9

O jazyce prezidenta dr. Edvarda Beneše

Těšitelová, Marie, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 124-135
10

O jazyce presidenta Edvarda Beneše

Těšitelová, Marie, in: Literární noviny (Praha), 5, č. 51-52, 1994, s. 9., 22.12.1994