Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach žádost lieferte 17 Treffer
1

Request Sequences. The Intersection of Grammar, Interaction and Social Context

Taleghani-Nikazm, Carmen Amsterdam 2006
2

Some remarks on item orderings in Czech conversation: The issue of pre-requests

Nekvapil, Jiří, in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 444-450
3

Syntactic realization of the speech act of request from the translation perspective

Luftmanová, Dana, in: Prague Studies in English, č. 23, 2004, s. 145-171
4

Expressing politeness in the institutional e-mail communications of university students in the Czech Republic

Chejnová, Pavla, in: Journal of Pragmatics, 60, 2014, s. 175-192
5

Politeness of English and Czech requests

Obenbergerová, Dana, in: Linguistica Pragensia, 35, č. 2, 1992, s. 93-100
6

Vzorové německé obchodní dopisy

Měšťan, Jan Písek 1992
7

Formulování žádostí v češtině z hlediska didaktického

Chejnová, Pavla, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 145-151.
8

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Mašín, Jaroslav Praha 2015
9

Motivacije za formulisanje molbi u srpskom i nemačkom jeziku

Schlund, Katrin, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 223-233.
10

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov

Kupcevičová, Jelena; Vilímek, Vítězslav Ostrava 2013