Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for žádost provides 17 hits
1

Request Sequences. The Intersection of Grammar, Interaction and Social Context

Taleghani-Nikazm, Carmen Amsterdam 2006
2

Some remarks on item orderings in Czech conversation: The issue of pre-requests

Nekvapil, Jiří, in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 444-450
3

Syntactic realization of the speech act of request from the translation perspective

Luftmanová, Dana, in: Prague Studies in English, č. 23, 2004, s. 145-171
4

Expressing politeness in the institutional e-mail communications of university students in the Czech Republic

Chejnová, Pavla, in: Journal of Pragmatics, 60, 2014, s. 175-192
5

Politeness of English and Czech requests

Obenbergerová, Dana, in: Linguistica Pragensia, 35, č. 2, 1992, s. 93-100
6

Motivacije za formulisanje molbi u srpskom i nemačkom jeziku

Schlund, Katrin, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 223-233.
7

Formulování žádostí v češtině z hlediska didaktického

Chejnová, Pavla, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 145-151.
8

Vzorové německé obchodní dopisy

Měšťan, Jan Písek 1992
9

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Mašín, Jaroslav Praha 2015
10

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov

Kupcevičová, Jelena; Vilímek, Vítězslav Ostrava 2013