Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ethnolinguistics. Anthropolinguistics lieferte 277 Treffer
61

Ethnic identities in Austrian and Czech Silesia before the Second World War

Hannan, Kevin, in: Die Grenzen der Nationen : Identitätenwandel in Oberschlesien in der Neuzeit, Marburg, 2002, s. 225-243
62

Média, stereotypy, menšiny, cizinci a my všichni

Jirák, Jan, in: Nečitelní cizinci : Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku, Praha, Multikulturní centrum ; 2003, s. 9-10
63

O některých přístupech ke zkoumání dialogu kultur

Rejmánková, Ludmila, in: Dialog kultur 2 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Hradec Králové 12. 11. 2002, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2003, s. 21-25
64

Sovremennyj russkij jazyk v zerkale etnolingvističeskich študij

Myronova, Halyna, in: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka, Brno, MU ; 1997, s. 51-57
65Basaj, Mieczysław, in: Język i literatura czeska u schyłku 20 wieku [JLitCz] : = Český jazyk a literatura na sklonku 20. století, Wałbrzych, Państwowa wyższa szkoła zawodowa 2001, s. 43-49.
66

Etnická identita, jazykové postoje a recepce kultury u žáků lužickosrbských škol

Šatava, Leoš, in: Český lid, 93, č. 4, 2006, s. 337-348
67

Polityka językowa wobec wyzwań XXI w

Gajda, Stanisław, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 39-47
68

Kommunikacija v Jevrope: globalizacija i etničnost'

Kořenský, Jan Neščimenko, Galina P., in: Globalizacija - etnizacija : Etnokul'turnyje i etnojazykovyje processy / Kniga 1, Moskva, Nauka 2006, s. 94-106
69

Fenomen kul'turno-jazykovoj identičnosti i jego rol' v istorii etnosa

Neščimenko, Galina P., in: Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole, Uniw. Opolski 2008, s. 59-96
70

Dwójce z Walesa abo Pytanje paralelow

Šatava, Leoš; Šatavová, Vladimíra, in: Rozhlad, 44, č. 3, 1994, s. 82-88