Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ethnolinguistics. Anthropolinguistics lieferte 277 Treffer
11

"Inostranec"v etnojazykovoj ocenke

Česnokov, I. I., in: Opera Slavica, 15, č. 2, 2005, s. 32-35
12

Nacionalna zaednica (tradicija, istorija, jazik): objektiven fakt, subjektiven izbor, "zamislenost". Pridonec od antropolingvistički karakter

Cheržman, Sava, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 61-63
13

Developing cultural awareness in future diplomats

Breveníková, Daniela, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2001 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2001, s. 117-120.
14

Regionální jazyky v současné Evropě

Šatava, Leoš, in: Eurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 9-17
15

Sen o lidské řeči

Bor, D. Ž., in: Souvislosti, 16, č. 2, 2005, s. 11-19
16

Naši hovorní příbuzní

Lázňovský, Matouš, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 25.10.2007
17

K možnosti identifikace jevů duchovního života v archeologických pramenech

Podborský, Vladimír, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 40, č. E 36, 1994, s. 23-27
18

Etnické menšiny: snahy o zachování identity a jazyka

Šatava, Leoš, in: Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě, Praha, CES ; 2005, s. 14-24
19

kpc0760988. Človek v jazyku - človek v jazykovede

Sokolová, Jana, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3) : Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno 17. 4. 2009, Brno, Tribun EU ; 2009, s. 9-14
20

Proč je zpochybněn africký původ jazyků

Petr, Jaroslav, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 22, 2012, 19.3.2012