Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl lieferte 2179 Treffer
51

Stylistika současné češtiny

Čechová, Marie; Chloupek, Jan; Krčmová, Marie; Minářová, Eva Praha 1997
52

Stylistika pro žurnalisty

Minářová, Eva Praha 2011
53

Iluze o aluzích v uměleckých, odborných a publicistických textech

Bozděchová, Ivana, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 51-61
54

Integrační procesy ve stylizaci textů

Krčmová, Marie, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 161-168
55

Odstavce s úzkým o-tématem v žurnalistických, odborných a uměleckých textech

Pípalová, Renata, in: Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi [AutZ] : Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu. Sborník příspěvků z konferenčního setkání, Ostrava, OU ; 2008, s. 51-54.
56

Co sloveso dokáže

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 2000, 14.4.2000
57

Některé charakteristické rysy úředního jazyka komunistické éry

Exner, Otto, in: Naše řeč, 75, č. 2, 1992, s. 91-98
58

Heterogennost a homogennost ve stylové sféře

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 8, 1999, s. 171-178
59

Textual links as indicators of different functional styles

Dušková, Libuše, in: Prague Studies in English, 21, 1997, s. 113-123
60

Styl nejstarších českých listin

Scheirichová, Veronika, in: Časopis Matice moravské (Brno), 119, č. 2, 2000, s. 355-366