Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001872
AutorExner, Otto
Titel

Některé charakteristické rysy úředního jazyka komunistické éry

ErschienenNaše řeč, 75, č. 2, 1992, s. 91-98
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterstyl; čeština; jazyk totality; styl administrativní; floskule; stylizace
Schlagwörter (DE)Tschechisch; der Stil der amtlichen Direktive (der Amtsstil, der Stil des öffentlichen Verkehrs)
AnmerkungHodnocení jazyka komunistické éry; projevy úpadku byly nejvýraznější v oblasti slohové
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) Vol. 1, Iss. 1 (1917) - Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1872
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Charakteristické rysy jazyka psané sportovní žurnalistiky. Studijní opora / Mlčoch, Miloš
Charakteristické rysy zvukové stavby češtiny / Palková, Zdena
Rodná jména v zeměpisných názvech komunistické éry / Martínek, Jiří
Charakteristické rysy slovní zásoby ekonomické francouzštiny / Priesolová, Janka
Charakteristické rysy řeči příslušníků nejstarší generace (vzpomínky na mládí) / Müllerová, Olga
Některé rysy syntaxe odborných mluvených projevů / Müllerová, Olga
Některé rysy dialogu mezi rodiči a dětmi / Schneiderová, Eva