Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grafématika lieferte 389 Treffer
51in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2007
52

Svět kreslený slovem, slovo kreslené písmem

Bertl, Ivan, in: Svět kreslený slovem, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 77-87.
53

Žebrácký symbolický těsnopis

Samek, Daniel, in: Souvislosti, 15, č. 3, 2004, s. 187-191
54

Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století

Voit, Petr, in: Bibliotheca Strahoviensis, 10, 2011, s. 91-104
55

Soubor statí o novověkém písmu

Kašpar, Jaroslav Praha 1993
56

Z dějin vývoje písma

Čapka, František; Santlerová, Květoslava Brno 1998
57

Moderní těsnopis

Matula, M. Praha 1983
58

Grafologie v pedagogické praxi

Bertl, Ivan Praha 2009
59

Grafologie - cesta do hlubin duše. Přehled dějin písma a rozbory rukopisů slavných osobností s využitím hlubinné psychologie

Veličková, Helena Praha 2002
60

Parlament, politika a těsnopis

Kujal, Josef Praha [2005]