Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grafématika lieferte 389 Treffer
31

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Hradilová, Marta; Pátková, Hana Praha 2017
32

Kamikaze, nebo kamikadze?

Šmejkal, Pavel, in: Nedělní noviny (Praha), 2000, 24.9.2000
33

Tajemná země Šambhala?

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2003, 14.3.2003
34

Ničivá vlna

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2003, 12.12.2003
35

Pootevřená vrátka?

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 2004, 2.4.2004
36

Jak nedostat své peníze aneb Znovu o příjmeních

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2004, 8.10.2004
37

Ty velké smrtící vlny

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2005, 28.1.2005
38

Nezáludné uvozovky?

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2006, 17.2.2006
39

Přepisujme správně cizí jména

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2007, 13.4.2007
40

Může cunami zabít mouchu tse-tse?

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2007, 27.8.2007