Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach němčina lieferte 4637 Treffer
41

Noch einmal zum Verhältnis zwischen mundartlichem und mittelalterlichem Kanzleideutsch in Mähren

Muzikant, Mojmír, in: Brünner Hefte für Germanistik (Brno), 2005, s. 112-117
42

Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext

Hrsg. Greule, Albrecht Wien 2001
43

Die Situation des Deutschunterrichts in Tschechien

Houska, Leoš, in: Sprache - Kultur - Politik : Beiträge der 27. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache 3.-5. 6. 1999 Univ. Regensburg, Regensburg, FaDaF 2000, s. 93-97
44

O konjunktivu v současném německém jazyce

Valdrová, Jana, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 7-10
45

Model krajinovedného intenzívneho jazykového kurzu nemeckého jazyka

Széherová, Eva, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 24-26
46

Aktuální problémy germanistické lingvistiky: k tematice posledních zasedání Mannheimského ústavu německého jazyka (1995-1998)

Šimečková, Alena, in: Časopis pro moderní filologii, 80, č. 2, 1998, s. 118-122
47

Gramaticko-překladová a zprostředkující metoda ve výuce němčiny v českých zemích. Příspěvek k historii výuky cizích jazyků u nás do roku 1918 u příležitosti Roku jazyků

Spáčilová, Libuše, in: Cizí jazyky, 45, č. 3, 2001-02, s. 81-82
48

Nejoblíbenější rodná jména v NSR v letech 1978-1983

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 26, č. 4-5, 1985, s. 543-544
49

V jakém státě žijeme?

Němečková, Eva, in: Tlumočení - překlad, 4, č. 15-16, 1993, s. 11 [161]
50

Jeweils

Thim-Mabrey, Christiane, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 11, č. R 2, 1997, s. 17-36