Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obrození národní lieferte 235 Treffer
31

Josef Liboslav Ziegler a české mluvnictví

Koblížek, Vladimír, in: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 30.-31. května 1997 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1997, s. 192-200
32

Centrum a okraj v díle obrozeneckého kněze

Miller, Václav, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 200-203
33

Josef Valentin Zlobický (1743-1810) - vídeňský obrozenec a osvícenec

Newerkla, Stefan Michael, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 451-461.
34

Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození

Pleskalová, Jana; Vojtová, Jarmila, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 53-58.
35

K otázke slovensko-českých jazykových a jazykovedných vzťahov v období národného obrodenia

Blanár, Vincent, in: Slovensko-české vzťahy a súvislosti [SlČVzS] : Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, T.R.I. Médium ; 2000, s. 171-178
36

Vlastenecké snahy o povznesení českého jazyka ve školách

Morkes, František, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 2 : Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2003, s. 31-37.
37

Jazyk ako integračný faktor v období národného obrodenia

Juchniewiczová, Vlasta, in: Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji [Odrodzenie...] : Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 1999, s. 197-200
38Veselý, Josef, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2007
39

Oděvní symbolika jako komunikační prostředek české vlastenecké společnosti

Štěpánová, Irena, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století : Sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.-10. března 2001, Praha, KLP ; 2002, s. 83-91.
40

Vernakularizace - alternativa ke konceptu národního obrození?

Wögerbauer, Michael, in: Česká literatura, 56, č. 4, 2008, s. 461-490