Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obrození národní lieferte 235 Treffer
11

Obrozenské představy o českém a bulharském spisovném jazyce

Borisov, Borislav, in: Přednášky ze 40. jubilejního ročníku LŠSS [PřednBLŠSS 40-jub] (věnováno mladým bohemistům), Brno, MU ; 2007, s. 23-35
12

Germanistik - Slavistik - Bohemistik: Die Herausbildung nationaler Leitbilder am Anfang der tschechischen "Wiedergeburt"

Schamschula, Walter, in: Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilologien in Europa, Tübingen, Niemeyer ; 1999, s. 195-206
13

Milota Zdirad Polák a Obříství

Ryšavá, Eva, in: Sborník Národního muzea v Praze, 56, č. 1-2, 2011, s. 50
14

Václav Bolemír Nebeský (1818-1882)

Dobiáš, Dalibor, in: Sborník Národního muzea v Praze, 56, č. 1-2, 2011, s. 49
15

Josef Dobrovský a Knihovna Národního muzea

Ryšavá, Eva; Turková, Helga, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 53-63.
16

Národ jako produkt sociální komunikace? Příspěvek ke komparaci českého a běloruského "modelu"

Hroch, Miroslav, in: Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model : Sborník příspěvků z konference konané 4.-6. 7. 2006 v Praze, Praha, FHS UK 2006, s. 11-28
17

Bilingualismus/Zweisprachigkeit als literarisches Phänomen in den böhmischen Ländern im "langen" 19. Jahrhundert. Das Prolegomenon zu einem Projekt

Petrbok, Václav, in: Listy filologické, 137, č. 1-2, 2014, s. 97-107
18

Mit českega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnik vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju

Bína, Daniel, in: Slavistična revija (Ljubljana), 62, č. 2, 2014, s. 177-184
19

Origins of the Czech National Renascence

Agnew, Hugh LeCaine Pittsburgh 1993
20

Zábavné povídky raného obrození

Uspoř., ed. příprava a komentář Kusáková, Lenka Praha 2005