Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach albánština lieferte 48 Treffer
31

El latín balcánico

Gramelová, Lucie, in: Romanistica Pragensia, 18, 2010, s. 213-225
32

Linkers are not "possession markers" (but "agreements")

Manzini, Maria Rita; Franco, Ludovico; Savoia, Leonardo M., in: Complex Visibles Out There : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure organized by Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, June 5-7, 2014, Olomouc, UP 2014, s. 233-251
33

Opozice blokuje jazykový zákon

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 31, č. 27, 2018, s. 7, (1. 2.)
34

Ano albánštině

bez autora, in: Haló noviny (Praha), 28, č. 64, 2018, s. 7, (16. 3.)
35

Jezici balkanskih zemalja (i engelski)

Jovanović, Stanoje Beograd 1997
36

Základy albanistiky

Surovčák, Martin Brno 2013
37

Sprachwandel und Lexikographie. Beispiele aus slavischen Sprachen, dem Ungarischen und Albanischen

Editor Kunzmann-Müller, Barbara Frankfurt a. M. 2002
38

Jazyky v kontaktu: adaptace cizích osobních jmen v češtině

Zeman, Jiří, in: Jazyk a komunikácia v súvislostiach [1] [JazKomS 1] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Univ. Komenského ; 2005, s. 155-164
39

Kdo jsem a kam patřím?. Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky

Bittnerová, Dana; Moravcová, Mirjam Praha 2005
40

Strength of analogy in the system of Indo-European numerals

Blažek, Václav, in: Development of Language through the Lens of Formal Linguistics, München, Lincom Europa ; 2010, s. 1-14