Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach albánština lieferte 48 Treffer
11Bečková, Hana; Poddaná, Alena; Jón, David Praha
12

Albánština - konverzace

Vytvořil aut. kol. pracovníků Lingea Brno 2010
13

Albanian etymological dictionary

Orel, Vladimír Leiden 1998
14

Skromný návrat albánštiny na evropskou scénu - albánské slovníky pro češtinu

Borshi, Orkida, in: Časopis pro moderní filologii, 91, č. 2, 2009, s. 115-119
15

Albánština: současnost a perspektivy

Borshi, Orkida, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2013, Brno, Porta Balkanica 2014, s. 289-292.
16

Iz leksičeskich kommentarijev k poiskam prarodiny slavjan

Trubačev, Oleg Nikolajevič, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 17-22
17

The rise and development of the possessive construction in Middle Iranian with parallels in Albanian

Bubeník, Vít, in: Grammatical Change in Indo-European Languages : Papers presented at the Workshop on Indo-European Linguistics at the XVIIIth International Conference on Historical Linguistics, Montreal 2007, Amsterdam, Benjamins ; 2009, s. 89-102
18

Italští Arbrešové: krátký nástin jejich historie a současného postavení

Vinš, Přemysl, in: Porta Balkanica, 7, č. 1, 2015, s. 4-16
19

Balkánská jména některých ptáků

Šaur, Vladimír, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 95-102.
20

A comparison of progressive forms in English and Albanian

Borshi, Orkida, in: Linguistica Pragensia, 21, č. 2, 2011, s. 70-87