Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pojmy lieferte 444 Treffer
21

Krátké variace na téma onoma kai nomoš [řec.]. K 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Materny, CSc

Švandová, Blažena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. B 47, 2000, s. 141-145
22

Saying postmodern in the 1990s. The semantic adventure of one word

Trávníček, Jiří, in: Wiener slavistisches Jahrbuch, 46, 2000, s. 249-256
23

Razvitije ponjatija sleng v češskoj lingvistike

Jaklová, Alena, in: Slavjanovedenije (Moskva), č. 5, 2000, s. 86-92
24

K problému kvantifikování vágnosti z hlediska kvantitativní lingvistiky

Králík, Jan, in: Vágnost, věda a filosofie, Praha, Filosofia ; 2003, s. 18-24
25

Myšlení začíná lhaním

Popper, Karl R.; Lorenz, Konrad, in: Vesmír, 76, č. 5, 1997, s. 263
26

Listy filologické 1847-1886. K obsahu pojmu filologie

Řezníková, Lenka, in: Listy filologické, 123, č. 1-2, 2000, s. 59-77
27

Dialogue between science and society

Tondl, Ladislav, in: Penser l'Europe : Séminaire international. Les langues d'Europe. Science et religion, Braşov, L'Académie Roumaine ; 2003, s. 106-118
28

To ef' émin[řec.]. Mezi Aristotelem a stoiky

Karfík, Filip, in: Auriga, 40, č. 1-2, 1998, s. 49-63
29

Pojmy chudý a bohatý ve středověké češtině

Čornej, Petr; Klímková, Marie, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 49-57.
30

Svaté jméno vlasti (jak je pojímají studenti)

Damborský, Jiří, in: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti [ONI] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav ; 2001, s. 204-207.