Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pojmy lieferte 444 Treffer
31

L' oikeion dell'anima e la conoscienza filosofica: il motivo gnoseologico nel Liside

Ferrari, Franco, in: Graecolatina Pragensia, 16-17, 2000, s. 21-27
32

Mythification de la littérature en tant qu'effet du génitexte (constellations génitextuelles)

Marková, Viera, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 3, 2003, s. 139-145
33

Na hraně: mezi filosofickým a poetickým rozhovorem

Král, Oldřich, in: Studie z komparatistiky 5 : Různost rozhovorů (poezie - filosofie - věda), Praha, FF UK ; 2006, s. 55-69
34

Czeskie frazeologizmy z komponentem 'czas'

Balowski, Mieczysław, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 43-51.
35

Místo a znak

Nebeský, Ladislav, in: Slovo a slovesnost, 54, č. 2, 1993, s. 89-95
36

Pojem jako logický objekt

Materna, Pavel, in: Filosofický časopis, 41, č. 5, 1993, s. 843-857
37

Protireformace, rekatolizace, katolická reforma či konfesionalizace? Jak nazývat procesy probíhající v západním křesťanství raného novověku

Zemek, Petr, in: Studia Comeniana et historica, 36, č. 75-76, 2006, s. 227-234
38

Psichologičeskaja značimost' i jazykovaja reprezentativnost' koncepta

Česnokov, I. I., in: Opera Slavica, 14, č. 2, 2004, s. 1-10
39

Umělý?

Vondráček, Miloslav, in: "Umělý člověk"dvacátého století : Sborník příspěvků ze VI. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 27.-28. ledna 2000, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2000, s. 33-36.
40

Aufklärung und Gegenaufklärung (Begriffsgeschichtliche Überlegungen)

Urválek, Aleš, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 18, č. R 9, 2004, s. 237-264