Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mimika lieferte 58 Treffer
21

O řeči gest (česko-bulharské dorozumění bez slovníku)

Gladkova, Hana, in: Antropologie dialogu : Souznění a nedorozumění mezi Čechy a Bulhary. Konference pořádaná Institutem základů vzdělanosti v prostorách Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 14.-15. prosince 1998, Praha, Sofis ; 2000, s. 104-110
22

Rozdílné pojetí neverbální komunikace v mluveném a psaném projevu

Skalka, Michal, in: Příspěvky k bádání v oboru rusistika : Nastupující vědecká generace. 4. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 123-131.
23

Jaké jsou udičky politiků?

Brezina, Ivan, in: Mladá fronta Dnes - příl. Víkend (Praha), 28, 2017, s. 8-11, (14. 10.)
24

Neverbální komunikace jako součást komunikační výchovy na střední škole

Chejnová, Pavla, in: Český jazyk a literatura, 63, č. 5, 2012-13, s. 229-234
25

Dejte si pozor na gesta

Zikmundová, Eliška, in: Metro (Praha), 2012, 26.9.2012
26

Introduction of non-verbal means of communication in the corpus of live speech

Petrova, Tatyana; Lys, Olga, in: NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research [NLPCorp] : = Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Fifth International Conference Smolenice, Slovakia, 25-27 November 2009. Proceedings, Brno, Tribun ; 2009, s. 287-291
27

Non-verbal means in communication and in linguistic disciplines

Schulzová, Olga, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 1, Praha, Karolinum ; 1991, s. 107-111
28

Realistic face animation for a Czech talking head/

Krňoul, Zdeněk; Železný, Miloš, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'04] : 7th International Conference, TSD 2004 Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Proceedings, Berlin, Springer 2004, s. 603-610
29

Komunikace

Skálová, Jana Brno 2000
30

Vizuální komunikace - praktická cvičení [DVD]

Jamborová, Eva Praha 2008