Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mimika lieferte 58 Treffer
11

Politika a komunikace: Krátká poznámka o tom, jak je důležité umět komunikovat v dnešní politice

Matušková, Anna, in: Efektivní politická komunikace, Praha, Evropské hodnoty ; 2009, s. 7-12
12

Proč vypovídá neverbální chování o genetice?

Zikmundová, Martina, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 51, 2011, s. 15., 19.12.2011
13

Řeč těla jako účinný nástroj prodeje. 4. vyd

Wage, Jan L. Přel. Pondělíček, Jiří Praha 2000
14

Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla

Pease, Allan Přel. Loupová, Hana Praha 2001
15

Akademická příručka

Meško, Dušan; Katuščák, Dušan; Findra, Ján Ed. čes. vyd. Krčmová, Marie Martin 2006
16

Rétorika aneb Řeč jako nástroj. Praktický průvodce řečí těla a verbální komunikací

Tinková, Eva Kralice na Hané 2010
17

O kinetickej reči

Štourač, Viktor, in: Cizí jazyky, 40, č. 5-6, 1996-97, s. 95-96
18

Neverbální projevy neslyšících lidí

Strnadová, Věra, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 41-45
19

Neverbální signály jako spoluindikátory propozičního a ilokučního aktu

Kučerová, Šárka, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 16-40.
20

Dítě, řeč světa a svět řeči

Kovařík, Jiří, in: Kritický sborník, 20, 2000-01, s. 65-71