Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach latina středověká lieferte 387 Treffer
21

Tradycja i legenda św. Wojciecha w Polsce

Wyrozumski, Jerzy, in: Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění [Sv. Vojtěch...] : = Postać św. Wojciecha w czeskiej i polskiej literaturze i w sztuce. Sborník z mezinárodní vědecké konference, Opava, SlU ; 1999, s. 15-22
22

Verše v Husově Výkladu na Sentence Petra Lombarda

Vidmanová, Anežka, in: Studie o rukopisech, 34 (2001), 2000, s. 61-93
23

Notářský instrument Petra, kdysi Jakubova z Kroměříže, z 21. ledna 1387

Krafl, Pavel, in: Listy filologické, 122, č. 3-4, 1999, s. 201-206
24

Statuta koleje Rečkovy z 16. století

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 9 (1992), 1993, s. 43-60
25

Antika ve sborníku Summa recreatorum

Vidmanová, Anežka, in: Druhý život antického mýtu : Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury ; 2004, s. 143-150.
26

Dvě neznámé listiny z roku 1416. Příspěvek k poznání sporu o olomoucké biskupství

Elbel, Petr, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. C 50, 2004, s. 101-118
27

Latinský žák a zčásti i podkoní

Nechutová, Jana, in: Listy filologické, 128, č. 3-4, 2005, s. 345-356
28

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.)

Kopičková, Božena, in: Archivní časopis, 56, č. 4, 2006, s. 286-291
29

Obnovení práce na edici nunciatury Antonia Caetaniho (období 1608-1610)

Černušák, Tomáš, in: Archivní časopis, 56, č. 4, 2006, s. 304-307
30

Předlohy latinských biblických nápisů v bratrském kostele v Ivančicích

Just, Jiří, in: Z kralické tvrze, 23, 2006, s. 23-27