Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach latina středověká lieferte 387 Treffer
11

Heteroclite gradiuntur

Kurzová, Helena, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 88-90
12

Zur zeitgenössischen Terminologie der diplomatischen Schriftstücke des böhmischen Mittelalters 1. (bis in die Mitte des 13. Jh.)

Hlaváček, Ivan, in: Discemere vera ac falsa : Prace ofiarowane prof. Józefu Szymańskiemu., Lublin, 1992, s. 137-148
13

Akta komise pro reformu pražské univerzity z roku 1547

Beránek, Karel, in: Studie o rukopisech, 31 (1995-96), 1997, s. 45-68
14

Vizovický opis Scintillovy relace o tortuře a smrti Jana Sarkandra v kontextu příbuzného materiálu

Zachová, Irena, in: Studie o rukopisech, 31 (1995-96), 1997, s. 87-99
15

Scholae, Collegia et Bursae Universitatis Pragensis : ein Beitrag zum Wortschatz der mittelalterlichen Universitäten

Šmahel, František, in: Vocabulaire des collèges universitaires (XIIIe-XVIe siècles) : actes du colloque, Leuven, 9-11 avril 1992, Turnhout, Brepols ; 1993, s. 115-130
16

Středověká bratrstva v Katedrále sv. Víta v Praze

Pátková, Hana, in: Sborník archivních prací, 47, č. 1, 1997, s. 3-73
17

Pražský rukopis templářské řehole

Malaťák, Demeter, in: Studie o rukopisech, 33 (1999-2000), 2000, s. 165-200
18

Středověké chorální rukopisy ve Státním okresním archivu v Teplicích

Petr, Stanislav, in: Studie o rukopisech, 32 (1997-1998), 1999, s. 3-35
19

Středověká vysvědčení absolventů pražské univerzity. Studie k univerzitnímu diplomatáři 3

Svatoš, Michal, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 463-473.
20

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae - krátké zamyšlení nad časovým rozsahem, obsahem a koncepcí osmého dílu (1306-1310). Aktuální stav prací

Maráz, Karel, in: Archivní časopis, 49, č. 3, 1999, s. 153-170