Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština vídeňská lieferte 39 Treffer
21

Die Wiener Tschechen 1945-2005

K vyd. připrav. Basler, Helena Praha 2006
22

Die Wiener Tschechen 1945-2005

K vyd. připrav. Basler, Helena Praha 2006
23

Deutsch in multilingualen Stadtzentren Mittel- und Osteuropas. Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert

Hrsg. von Nekula, Marek Wien 2008
24

Jak mluví dnes vídeňští Češi

Balhar, Jan, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 189-196
25

Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi 2

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 169-178
26

Jazyk novin vídeňských Čechů

Vojtová, Jarmila, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 2, 2000, s. 91-95
27

Ve Vídni v české novinárně... (z redakční korespondence J. N. N. Hromatka)

Petrbok, Václav, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 224-227
28

Mluva Čechů v cizině

Vojtová, Jarmila, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 134-140
29

Jazyk českých vídeňských médií v době poválečné obnovy po roce 1945

Fischer, Gero, in: Die Wiener Tschechen 1945-2005, Praha, KLP ; 2006, s. 434-438
30

Vídeňské perličky

Sodeyfi, Hana, in: Čeština jako cizí jazyk 4 [ČCJaz 4] : Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím jazyku, Praha, UK ; 2002, s. 211-216