Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000182
AutorBalhar, Jan
Titel

Jak mluví dnes vídeňští Češi

ErschienenNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 189-196
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Různé příspěvky dialektologické
Dialektologický materiál
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Various dialectological contributions
Dialectological material
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterjazyky izolované; jazyk emigrantů; spisovnost; nespisovnost; čeština; germanismy; dialektismy; čeština vídeňská; sociolingvistika
Schlagwörter (DE)Isolierte Sprachen; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Tschechisch; Soziolinguistik
AnmerkungVýsledky výzkumu mluvy vídeňských Čechů, zaměřeno na nejstarší generaci. Rozbor některých nespisovných prvků v jejich projevech
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/182
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi 1 / Kloferová, Stanislava
Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi 2 / Kloferová, Stanislava
Vídeňští Češi včera a dnes. Úvod do dějin a současnosti české národní skupiny ve Vídni / Valeš, Vlasta
Vídeňští Češi včera a dnes. Úvod do dějin a současnosti české národní skupiny ve Vídni / Valeš, Vlasta
Vídeňští Češi vzpomínají / Vojtová, Jarmila
Jak dnes mluví česká média / Schneiderová, Soňa
Češi mluví stále hruběji / bez autora