Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach časopisy pro ženy lieferte 25 Treffer
21

"Atrakcyjność kobiety"w języku. Analiza materiału językowego w wybranych czasopismach dla kobiet

Mizerová, Simona, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 209-216
22

Novyje naimenovanija lic v sovremennych russkich i češskich ženskich žurnalach

Cagašová, Oxana, in: Dialog kultur 8 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2015, s. 28-33.
23

Internacionalizacija, kollokvializacija, vlijanije reklamy (češskij jazyk i jego ipostasi v aktual'nych kommunikativnych situacijach)

Hoffmannová, Jana Neščimenko, Galina P., in: Globalizacija - etnizacija : Etnokul'turnyje i etnojazykovyje processy / Kniga 1, Moskva, Nauka 2006, s. 396-417
24

Ženské časopisy pro pokročilé. Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne

Kadlecová, Kateřina Liberec 2006
25

Textové kolonie jako organizační princip a komunikační strategie v časopisech pro ženy a pro muže

Tomášková, Renáta, in: Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi [AutZ] : Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu. Sborník příspěvků z konferenčního setkání, Ostrava, OU ; 2008, s. 68-76.