Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach časopisy pro ženy lieferte 25 Treffer
11

Novyje naimenovanija bljud v sovremennych russkich i češskich ženskich žurnalach

Baranova, Oksana, in: Dialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 185-191.
12

La présence des emprunts anglais dans le registre des produits de beauté: emploi et fonction

Honegrová, Anna, in: Studia Romanistica, 15, č. 1, 2015, s. 63-73
13

Movnyj žanr "kulinarnyj recept"u kontenti ukrajins'koho žinočnoho žurnalu

Mamyč, Myroslava Volodymyrivna, in: Rossica Olomucensia, 55, č. 1, 2016, s. 57-68
14

Novyje slova i slovosočetanija iz oblasti mody (na materiale sovremennych russkich i češskich ženskich žurnalov)

Cagašová, Oxana, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11. 09. 2015 : Rossica Olomucensia 55 [RosOl-Sb 55], Olomouc, UP ; 2016, s. 227-233
15

Novyj slovarnyj zapas v žurnale "Cosmopolitan", izdavajemom na russkom i češskom jazykach

Baranova, Oksana, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů 04.-06. 09. 2013 : Rossica Olomucensia 53 [RosOl-Sb 53], Olomouc, UP ; 2014, s. 35-40.
16

The media genre of the personal account: Rhetorical and linguistic construction of the socio-cultural setting

Kryzhanivska, Halyna, in: Brno Studies in English, 43, č. 1, 2017, s. 33-52
17

Editorial jako specifický text v současných ženských časopisech

Štěpánková, Barbora, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 223-228
18

Ke způsobům navazování komunikace v současných ženských časopisech

Štěpánková, Barbora, in: Varia 15 : Zborník materiálov z 15. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7 - 9. 12. 2005), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2008, s. 538-545
19

Jak přesvědčit ženy? Strategie a prostředky persvaze v ženských časopisech

Hoffmannová, Jana, in: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [MetPř] : Sborník textů z mezinárodní vědecké konference Ostrava 13.-15. 9. 2005, Ostrava, OU ; 2005, s. 79-86.
20

Rod v jazyce a jazykovědě

Hoffmannová, Jana, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2011, s. 137-150.