Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Spanish lieferte 893 Treffer
21

La enseñanza del español en Checoslovaquia mucho más que una simple anécdota

Hernández Blasco, María José, in: Cizí jazyky, 35, č. 2, 1991-92, s. 53-54
22

Vyučovanie cudzích jazykov - španielsky jazyk

Kotuliaková, Tatiana, in: Cizí jazyky, 41, č. 9-10, 1997-98, s. 160-161
23

Congresal, congresante, congresista

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 42, č. 1-2, 1998-99, s. 16
24

K slovám emigrante, emigrado, exiliado, expatriado

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 42, č. 7-8, 1998-99, s. 134
25

La enseñanza del español, una lengua cada vez más solicitada

Estébanez Calderón, Demetrio, in: Cizí jazyky, 42, č. 9-10, 1998-99, s. 156-157
26

Argentínska španielčina

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 11-12
27

Překladová cvičení při výuce jazyků

Králová, Jana, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 117-120
28

Fraga - poznámky k příspěvku O. Pokorného "Místní jména typu Praha na Pyrenejském poloostrově", Acta onomastica 36, 1995, s. 207-215

Forstinger, Rudolf, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 217-218
29

K vyjadřování textové koheze ve španělských společenskovědních textech z hlediska překladu

Kullová, Jana, in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 107-111.
30

Aktivita v oblasti španělské lingvistiky

Macíková, Olga, in: Cizí jazyky, 43, č. 4, 1999-2000, s. 139