Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Morphology lieferte 543 Treffer
21

Sestupné stupňování - věc potřebná nejen pro postmodernisty

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, [1],, [1],, 1993,, s. 57
22

Agreement patterns of Czech group nouns and quantifiers

Veselovská, Ludmila, in: Semi-Lexical Categories : The Function of Content Words and the Content of Function Words, Berlin, de Gruyter ; 2001, s. 273-320
23

Hejno hus i husí

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 4, 2002-03, s. 198
24

Autosemantic parts of speech in Czech

Komárek, Miroslav, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1999, s. 195-210
25

V prostorech, nebo prostorách?

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 2, 2003-04, s. 88-89
26

O kakabovi s charismickým nimbusem na hlavě aneb Mistrem latinských koncovek snadno a rychle

Podaný, Richard, in: Literární noviny (Praha), 2004, 23.2.2004
27

Systemic description, or systematic prescription?

Bednaříková, Božena, in: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective, Amsterdam, 1999, s. 75-80
28

Příznakovost a její specifika v morfologii

Krčmová, Marie, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 111-122
29

Die Graduierung im Tschechischen

Dönninghaus, Sabine, in: Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien, Wiesbaden, Harrassowitz 2001, s. 220-247
30

Osvědčily se úpravy českého spisovného časování od roku 1957?

Jelínek, Milan, in: Universitas, č. 3, 2004, s. 67-71